Deze website maakt gebruik van cookies.
Door middel van het verdere gebruik van deze website gaat u akkoord met de plaatsing van deze cookies in uw webbrowser.

Actualiteiten

Trefwoord:

Genietingstijdstip loon 07-11-2019
Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend is geworden of vorderbaar en inbaar is geworden. De vraag in een procedure Lees meer..

Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen 07-11-2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter invoering van een minimumtarief voor zzp’ers ter consultatie gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen reageren op Lees meer..

AOW-leeftijd blijft 67 jaar in 2025 07-11-2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd in het jaar 2025 67 jaar zal bedragen. Dat is gelijk aan de AOW-leeftijd in 2024 Lees meer..

Aanslag tijdig vastgesteld 31-10-2019
Een belastingaanslag is tijdig vastgesteld als deze binnen de voor het vaststellen van de aanslag geldende termijn is bekendgemaakt en de dagtekening van het aanslagbiljet is gelegen voor het einde Lees meer..

Minimumloon per 1 januari 2020 31-10-2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2020 vastgesteld. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt het Lees meer..

Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan 31-10-2019
De wetgever heeft de werknemer willen behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor hem kan hebben. Daarom mag de werkgever niet te snel aannemen dat Lees meer..

Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld 24-10-2019
In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang Lees meer..

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen 17-10-2019
Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger invorderingsrente in rekening. In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Lees meer..

Woning in aanbouw en eigenwoningregeling 17-10-2019
De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een woning in aanbouw, mits de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de woning bestemd is om in het Lees meer..

Subsidieregeling sanering varkenshouderij 17-10-2019
De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is definitief vastgesteld. De regeling is op 11 oktober in de Staatscourant geplaatst. De Lees meer..

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken 14-10-2019
Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw btw-identificatienummer. In dit nummer is het burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer niet verwerkt, ter Lees meer..

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander 10-10-2019
Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst tot maximaal 30% van de som van het loon en de vergoeding onbelast worden gegeven. Deze Lees meer..

Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis 10-10-2019
Om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te kunnen brengen moeten de farmaceutische hulpmiddelen door een arts zijn voorgeschreven. Omdat de Wet IB 2001 Lees meer..

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt 10-10-2019
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is bedoeld om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De Lees meer..

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie 10-10-2019
Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel betreft de heffing en inning van omzetbelasting bij grensoverschrijdende Lees meer..

Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen 03-10-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet niet van plan is om letselschadevergoedingen vrij te stellen in box 3 van de inkomstenbelasting. De Tweede Kamer Lees meer..

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding 03-10-2019
Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf in mindering kunnen brengen op de transitievergoeding bij vertrek. Een daartoe Lees meer..

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat 26-09-2019
Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden gevraagd. Om recht te hebben op een vergoeding moet de belanghebbende ten minste deels in het Lees meer..

Kamervragen nieuwe KOR 26-09-2019
Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR kent een omzetgrens van € 20.000. Ondernemers die onder deze omzetgrens blijven in een Lees meer..

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen 26-09-2019
In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop van een investeringsgoed dat de ondernemer zowel voor economische als voor niet-economische Lees meer..