Onze diensten

Wij helpen ondernemers en bestuurders bij het verwezenlijken van hun droom met onder andere de volgende actuele managementthema’s welke in ons DNA zijn opgenomen.

Als ondernemer of bestuurder heb je een missie of een droom waaruit blijkt dat ook jij onderscheidende diensten of activiteiten aanbiedt. Om jouw missie succesvol uit te kunnen voeren is het belangrijk dat de cijfers op orde zijn, zodat je op tijd kunt bijsturen. Cijfers vormen immers de basis om goede beslissingen te nemen.

Waar wij ondernemers of bestuurders kunnen helpen in het verwezenlijken van hun droom zijn onze diensten op het gebied van:

 • Prognoses en budgettering;

 • Financieringsaanvragen;

 • Kostprijsberekeningen;

 • Fiscale en financiële adviezen;

 • Investeringsbeslissingen;

 • Bedrijfscoaching;

 • Jaarrekeningen;

 • Fiscale aangiften;

 • Salarisadministratie.

Naast de bovenstaande diensten hebben wij een aantal specifieke managementthema’s benoemd welke wij in ons DNA hebben vastgelegd. Wij willen ons zelf blijven ontwikkelen en volgen actuele thema’s en trends op de voet.

Graag gaan wij met jou in gesprek over de volgende thema’s:

 • Vermogensplanning

  Elke ondernemer of bestuurder kijkt vooruit. Ook ten aanzien van zijn of haar financiële wensen en dromen in privé. Om dat goed in beeld te brengen verzorgen wij financiële planningen. Aan welke uitgaven wordt prioriteit gegeven en welke uitgaven komen later?

  Een financiële planning is een voortdurend proces dat nooit af is of volmaakt. Belastingtarieven wijzigen jaarlijks en andere wet- en regelgeving worden regelmatig aangepast. Bovendien kunnen de wensen en dromen ook veranderen door andere inzichten of bijzondere gebeurtenissen. Door deze invloeden wordt de levensduur van een financieel plan steeds korter.

  Samen met jou en jouw partner stellen wij financiële planningen op en worden deze planningen jaarlijks geüpdatet. Hierdoor ben je goed voorbereid op de toekomst en ontstaan later geen verrassingen.
 • Personeel (beleid, uitbreiding en beloning)

  Als ondernemer en bestuurder ben je bewust van een goed personeelsbeleid. Heb je de juiste medewerkers, zijn ze gemotiveerd en leveren zij voldoende toegevoegde waarde aan de klanten en de organisatie? Zowel op korte als op lange termijn is een gedegen personeelsbeleid essentieel. Een goed personeelsbeleid met tevreden en gelukkige medewerkers in een prettige werkomgeving draagt bij aan een goed resultaat. Met onze samenwerkingspartners ondersteunen en adviseren wij onze klanten op vele personeelsaangelegenheden.
 • Automatisering en digitalisering

  De tijd van schoenendoos administraties ligt inmiddels ver achter ons. Helaas zijn er nog steeds ondernemers die leven in een stenen tijdperk en zien de voordelen niet van automatisering en digitalisering. Geen probleem, wij lossen het op of de ondernemer laat veel kansen op dit gebied liggen. Tegenwoordig zijn steeds meer ondernemers en bestuurders bewust van actuele cijfers zodat je niet meer om digitalisering heen kunt. Naast de financiële administratie kunnen steeds meer processen worden geautomatiseerd en gedigitaliseerd.
 • Financiering

  Om succesvol te zijn in het vinden van een passende financiering is een goede voorbereiding onontbeerlijk. In de meeste situaties zul je als ondernemer ook zelf financieel risico moeten lopen. Is dat niet zo, dan val je al snel in de categorie “gelukzoekers” en dan wordt een aanvraag meestal niet in behandeling genomen. Jouw plan moet goed doordacht zijn. Wat is het onderscheidend vermogen en welk verdienmodel zit hier achter? Cofinanciering en daarmee het stapelen van financieringen wordt steeds belangrijker. Dit betekent dat je als ondernemer bewust moet zijn van de vele aanbieders van financieringen.
  Samen met onze partner Loanstreet verzorgen wij via een portal financieringsaanvragen. Naast de portal voor financieringsaanvragen kunnen klanten met een online-boekhouding gebruik maken van de LoanStreet dashboard app. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wij zien dit als een logische uitbreiding van onze dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat de financiële administratie actueel en juist is, zodat het dashboard voor jouw onderneming ook waarde kan toevoegen. Het biedt inzicht in de prestaties, kansen en risico’s van jouw onderneming en brengt financieringsopties geautomatiseerd in kaart.

  Door het gebruik van de LoanStreet app krijg je binnen een handomdraai inzicht in de financiële gezondheid van jouw onderneming. Naast de gezondheid van dit moment, krijg je ook inzicht in trendanalyses. Zo zie je in hoeverre je op korte en lange termijn aan jouw verplichtingen kunt voldoen, en in hoeverre jouw onderneming dus gezond blijft (bij ongewijzigde omstandigheden).

  Met het verkregen inzicht is het vervolgens goed mogelijk om te identificeren welke acties nodig zijn om eventueel benodigde optimalisaties door te voeren. Ook wanneer er een cash behoefte ontstaat in de toekomst, wordt je daarop gewezen zodat actie kan worden ondernomen. En mocht het zo zijn dat je geïnteresseerd bent in het aangaan van een financiering voor jouw onderneming, dan krijg je direct een transparant overzicht van de financieringsmogelijkheden.

  Hoe werkt het?

  • Je geeft via de volgende link aan graag uitgenodigd te willen worden voor de LoanStreet app: https://loanstreet.typeform.com/to/QPc3U8 (open dit in Chrome).

  • Wij richten het dashboard voor jou in en zorgen ervoor dat je een uitnodiging ontvangt zodat je ook bij het dashboard van jouw onderneming kunt.

  • Indien gewenst kan er een afspraak gemaakt worden om mogelijke bevindingen te bespreken.
 • Bedrijfsmodel

  Elke onderneming heeft een bedrijfsmodel. Wellicht ben je je hiervan niet bewust, maar je werkt altijd vanuit een verdienmodel. Met het oog op de continuïteit van de onderneming is het verstandig om hierbij bewust stil te staan. Gelukkig staan steeds meer ondernemers hierbij stil om goed na te denken over de toekomst. Het succes van vandaag is nog steeds geen garantie voor het succes van morgen. Hoe is het nu georganiseerd en hoe is dat vol te houden?

  Graag helpen wij jou scherp te blijven en een goede afweging te maken bij een passend bedrijfsmodel.
 • Interne processen (beheersing)

  Hoe groter de organisatie hoe complexer interne processen kunnen verlopen. Ondernemers onderschatten dit regelmatig en lopen daardoor omzet mis of betalen onnodig veel kosten. Regelmatig worden nieuwe activiteiten uitgevoerd zonder goed na te denken hoe je dat efficiënt kunt organiseren. Ad-hoc oplossingen worden gekozen met alle gevolgen van dien. Je kunt natuurlijk door blijven ploeteren, je kunt er ook voor kiezen expertise in te huren om een betere beheersing te realiseren van de interne processen met een beter resultaat. Het is aan jou.
 • Bedrijfsoverdracht

  Een belangrijke fase in het ondernemerschap is de verkoop en het overdragen van de onderneming. Naast emotionele aspecten, spelen vele (financiële) factoren een rol. Wat is mijn onderneming waard, wie neemt het over en wat ga ik doen na de overdracht? Welke stappen moet ik zetten om dit succesvol te doen? Dit soort zaken moet je goed voorbereiden en voldoende tijd reserveren om hier een optimaal resultaat te kunnen behalen.
 • Cyber-security

  Door de toenemende afhankelijkheid van ICT worden ondernemingen en instellingen steeds kwetsbaarder voor misbruik en uitval. De bedrijfscontinuïteit mag hierdoor niet op het spel staan. Digitale veiligheid, ofwel cyber-security, is dan ook van essentieel belang.

  Cybersecurity betekent het voorkómen van schade door verstoring, uitval of misbruik van ICT en, indien er toch schade is ontstaan, het herstellen hiervan. De schade aan ICT kan bestaan uit aantasting van de betrouwbaarheid van ICT, beperking van de beschikbaarheid en schending van de vertrouwelijkheid en/of de integriteit van in ICT-systemen opgeslagen informatie.
  Door gebruik te maken van onze scan is snel inzichtelijk waar de risico’s binnen de onderneming of instelling zich bevinden.
 • Innovatie

  Stilstand is achteruitgang. Iedere ondernemer is bewust van het feit dat als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dit kan natuurlijk lang goed gaan, maar aan alles komt een eind. Je wordt pas goed wakkergeschut als de concurrentie slagvaardiger, efficiënter, goedkoper of beter presteert. Ben je dan nog steeds op tijd om het tij te keren en je aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid? Wij organiseren ondernemers bijeenkomsten om ervoor te zorgen dat je als ondernemer een juiste strategische koers blijft varen.
 • Maatschappelijke waarden

  Hebben maatschappelijke waarden alleen betrekking op de overheid en instellingen? Nee, tegenwoordig zijn steeds meer ondernemingen zich ervan bewust dat zij maatschappelijke waarde kunnen toevoegen. Kun je dat meten, wat is dat eigenlijk en hoe betrokken moet je eigenlijk wel zijn als ondernemer? Om er achter te komen of hier een passend waarde model aan ten grondslag kan liggen is onderzoek belangrijk. Er komen steeds meer ondernemingen waar winst maken niet de hoogste prioriteit heeft. Zij vinden een bijdrage leveren aan de maatschappij in brede zin veel waardevoller. Welke maatschappelijke waarde voeg jij toe?
 • Duurzaamheid

  Het meest gebruikte modewoord van de laatste jaren is waarschijnlijk duurzaamheid. Wat is dat eigenlijk en moet je hier als ondernemer of bestuurder iets mee? In de meeste sectoren tel je pas mee als je een actief duurzaamheidsbeleid hebt. Steeds meer klanten en afnemers van jouw producten en diensten stellen eisen aan duurzaamheid en de keuze van een leverancier. Toch ervaren veel MKB-ondernemers belemmeringen bij duurzaam ondernemen. Een reden is dat veel ondernemers hun businesscase niet rond krijgen. Toch zijn er subsidies en regelingen beschikbaar voor ondernemers. Bovendien zijn er mogelijkheden bij gemeenten, provincie en RVO.

Komt u langs voor een kopje koffie?

Kom gerust langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Koffie of thee staat klaar.