Waarom komt mijn bedrijf in zwaar weer terecht?

Dat een onderneming op een gegeven moment minder omzet maakt of dat het bedrijfsresultaat daalt heeft diverse oorzaken. De vraag is dan, hadden deze faillissementen voorkomen kunnen worden? 

#financiering

Dat een onderneming op een gegeven moment minder omzet maakt of dat het bedrijfsresultaat daalt heeft diverse oorzaken. Op een aantal factoren heeft de ondernemer invloed maar op een aantal zeker niet. Het is voor de ondernemer dan belangrijk waarop wel gestuurd kan worden en wat de koers is van de onderneming. De ondernemer moet dan ook accepteren dat op bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden geen invloed uitgeoefend kan worden. De meest voorkomende reden van een faillissement is mismanagement, maar ook economische omstandigheden worden genoemd bij een faillissement. De vraag is dan, hadden deze faillissementen voorkomen kunnen worden? 

Uit diverse onderzoeken met betrekking tot faillissementen is gebleken dat een groot aantal faillissementen voorkomen had kunnen worden als de ondernemer op tijd had ingegrepen. Door mismanagement worden verkeerde beslissingen genomen. Vaak is dan de ondernemer niet “in control”. Dat betekent dat de ondernemer niet in staat is op basis van betrouwbare financiële gegevens de juiste beslissingen te nemen en op tijd bij te sturen. Dat is bijzonder triest, want tegenwoordig zijn zoveel online mogelijkheden om direct inzicht te hebben in actuele financiële informatie. Hoe staat het met de openstaande posten, hoe ziet op basis van de kennis van vandaag de cashflowpositie eruit voor de komende perioden? 

Dagelijks vragen ondernemers bij banken, crowdfundingplatforms en andere alternatieve financieringsbronnen financiering aan voor hun plannen. Meer dan 50% van deze aanvragen worden afgewezen als gevolg van een slecht ondernemingsplan. Mijn stelling is dat voor een goed onderbouwd plan met een eigen financiële bijdrage van de ondernemer altijd wel een geschikte financier is te vinden. Maar het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat een slecht plan wordt gefinancierd of dat een onderneming zonder financiering van start gaat met alle gevolgen van dien. Een groot deel van de startende ondernemingen haalt de drie jaar niet. Veelal omdat men te optimistisch de inkomsten heeft begroot en de uitgaven toch tegenvallen. Door uiteindelijk een gebrek aan cashflow worden de deuren gesloten. 

Indien een onderneming afhankelijk is van een paar grote opdrachtgevers dan bestaat altijd een risico dat omstandigheden wijzigen. Een faillissement van zo’n opdrachtgever kan grote gevolgen hebben. Dat grote ondernemingen en instellingen niet het eeuwige leven hebben, hebben ondernemers inmiddels wel ondervonden. Maar ook door andere samenwerkingsvormen of overnames kunnen de marktverhoudingen anders komen liggen. Dit zijn gebeurtenissen waar een ondernemer in het algemeen geen invloed op uit kan oefenen. Toch realiseert een ondernemer dergelijke economische risico’s nauwelijks en speelt hier niet tijdig op in. 

De ondernemer doet er altijd verstandig aan om regelmatig na te denken over het huidig bedrijfsmodel. Is deze op termijn nog wel duurzaam en heeft de onderneming nog voldoende potentie? Steeds meer ondernemers realiseren zich dat de wereld snel verandert en dat stilzitten ernstige gevolgen kan hebben voor de continuïteit. In mijn volgend blog besteed ik aandacht aan de veranderende markt en hoe je hierop tijdig kunt inspelen. 

Meer blogs

Waarom komt mijn bedrijf in zwaar weer terecht? foto
Frank Jongejan #financiering

Waarom komt mijn bedrijf in zwaar weer terecht?

Lees meer...
VAN CIJFERS NAAR WAARDEN foto
Frank Jongejan #innovatie

VAN CIJFERS NAAR WAARDEN

Lees meer...
FINANCIERING NODIG? WIJ BIEDEN EEN OPLOSSING foto
Frank Jongejan #financiering#loanstreet#MKB#financieringsaanvraag#krediet

FINANCIERING NODIG? WIJ BIEDEN EEN OPLOSSING

Lees meer...